Etický kodex chovatele

 

V souladu s našimi ideály a našimi cíli se zavazujeme k dodržování následujícího kodexu, který vychází z etického kodexu AMKČR:

 

  1. Nebudeme se zúčastňovat prodeje psů obchodníkům se zvířaty či jiných typů prodeje zvířat, jako je prodej laboratořím nebo jiným obchodníkům, nebudeme napomáhat zprostředkovatelům ve vyhledávání psů pro účely prodeje obchodníkům a laboratořím.

  2. Neprodáme psa nezávisle na věku či pohlaví bez dodání dokumentů souvisejících s prodejem (smlouva, očkovací průkaz atd.) s výjimkou případů, že je smluvně dohodnuto mezi smluvními stranami, že zmíněné dokumenty budou vydány později.

  3. Zavazujeme se podat AMKČR hlášení o každém vrhu.

  4. Každý pes nezávisle na pohlaví, který již jako štěně vykazuje známky neodpovídající standardu a bude tedy prodáván jako společenský pes, získá rodokmen se zákazem dalšího chovu.

  5. Nezúčastníme se a nebudeme podporovat chov hybridů s jinými rasami psů či vlky a neprodáme psa či fenu osobě či organizaci, která provozuje zmíněný chov hybridů.

  6. Každý náš pes, nezávisle na pohlaví, který je uznán chovným, se podrobí vyšetření očí na dědičné oční choroby (PRA).

  7. Každý náš pes, nezávisle na pohlaví, se podrobí vyšetření RTG HD (DKK), které bude vyhodnoceno veterinářem stanoveným AMKČR a nebo OFA (Orthopedic Foundation for Animals, USA).

  8. Nebudeme krýt fenu před dosažením věku 24 měsíců a krýt psem před dosažením věku 24 měsíců.

  9. Budeme dbát na dobrou výchovu našich malamutů, na jejich zdraví a poskytneme jim optimální péči, ubytování a krmení.